Co má na starosti HR oddělení

Práce, kterou má ve firmě na starosti HR oddělení, často není moc vidět. Přesto je zásadní a důležitá. Zkratka HR vychází z anglického human resources, tedy lidské zdroje. Proto se tomuto odvětví někdy říká také personalistika nebo řízení lidských zdrojů. Toto oddělení řeší všechno, co se týká současných i budoucích zaměstnanců. Co všechno do toho spadá?

Proces od náboru po výpověď

S pracovníky oddělení řízení lidských zdrojů se setkáte nejspíše už u pohovoru a pak u podepisování pracovní smlouvy nebo při výpovědi. Pracovníci HR oddělení mají totiž na starosti řízení takzvaného životního cyklu zaměstnanců – tedy vše, co se kolem zaměstnanců točí. Od náboru, inzerce práce a najímání nových zaměstnanců, přes vzdělávání a nabízení benefitů těm stávajícím, teambuildingy a propouštění. Nejedná se jen o administrativní práci, pracovníci oddělení řízení lidských zdrojů mohou velmi významně zasahovat do dění i strategie celé firmy. Je pro ně důležité znát strukturu a kulturu firmy a firemní cíle tak, aby tomu svou práci s lidmi mohli adekvátně přizpůsobit.

Vše, co se týká zaměstnanců

Práce personálního specialisty nastává ještě před náborem. Správný personalista je pozorovatel. Ví, co jak ve firmě funguje, co je potřeba vylepšit a jaké lidi je potřeba hledat. Tyto znalosti potom zpracovává při definování požadavků na nové zaměstnance a sepisování inzerátů. Většinou je to pak právě on, kdo sbírá životopisy kandidátů na pracovní pozici a setkává se s nimi u pohovoru. Úkolem je najít budoucí zaměstnance, kteří budou mít dostatečné schopnosti a dovednosti, a zároveň zapadnou do týmu. Po nabrání zaměstnanců se o ně HR specialista stará, snaží se udržet jejich motivaci a spokojenost. Spolupodílí se na rozhodování o výši základní mzdy pro jednotlivé pozice, má na starosti firemní benefity a bonusové programy, nastavuje pravidla firemní kultury a pomáhá pořádat teambuildingy. Zkrátka a dobře, jeho hlavním cílem je blaho zaměstnanců. Proto se na něj zaměstnanci mohou kdykoliv obrátit, pokud mají nějaký problém v pracovní sféře a chtějí pomoci s jeho řešením.