Jak na zpětné odkazy a linkbuilding poradí Softconic.cz

Budování kvalitních zpětných odkazů je jeden ze základních stavebních kamenů úspěšného SEO. Ne všechny odkazy ale mají stejnou hodnotu.

Kvalita zpětných odkazů hraje důležitou roli v tom, jak moc budou prospívat vaší pozici ve vyhledávačích jako je Google a Seznam.cz. V dnešním článku si představíme návod na identifikaci kvalitních zpětných odkazů a analýzu jejich vlivu na vaše SEO.

Analýza webu

Relevance

Prvním krokem při identifikaci kvalitních zpětných odkazů je zohlednění relevance. Zpětný odkaz by měl pocházet z webové stránky, která nějak souvisí s vaším tématem.

Například, pokud máte web o vaření, odkazy z jiných kuchařských nebo potravinářských stránek budou mít vyšší hodnotu než odkazy z technických webů.

Důvěryhodnost

Důvěryhodné weby mají větší váhu pro SEO optimalizace než například tzv. farmy na zpětné odkazy. Jak zjistit důvěryhodnost webu? Na to existují nástroje – například Moz’s Domain Authority nebo Ahrefs‘ Domain Rating.

Organický provoz

Analýza množství organického provozu, který daný web generuje, je také důležitá. Weby s vyšším provozem mají tendenci být relevantní a důvěryhodné.

Nástroje jako SimilarWeb nebo SEMrush vám mohou poskytnout informace o provozu webu.

Kontext odkazu

Kvalitní zpětný odkaz by měl být umístěn v relevantním kontextu. Odkaz vložte do obsahu, který se váže k jeho tématu.

Odkaz v kontextu relevantního článku má větší hodnotu než odkaz na nezakomponovaném seznamu odkazů.

Nofollow a Dofollow

Odkazy mohou mít atributy „nofollow“ nebo „dofollow“. Dofollow odkazy předávají více SEO hodnoty než nofollow odkazy.

I když jsou nofollow odkazy stále užitečné pro diversifikaci profilu odkazů, preferujte dofollow odkazy.

Rozmanitost zdrojů

Důležitá je i rozmanitost zdrojů, odkud zpětné odkazy pocházejí.

Chcete, aby odkazy pocházely z různých typů webů, jako jsou blogy, zpravodajské portály, fóra nebo sociální média. To přispěje k přirozenosti vašeho profilu odkazů.

Funkční portfolio zpětných odkazů, linkbuildingu a SEO odkazů vám může nabídnout například nástroj www.softconic.cz.